تلفن دفتر مرکزی : 6-88760282
تلفنهای قسمت فروش:6-88751662
فکس : 88766780
تلفن کارخانه 36670929-026
آدرس : تهران - خیابان آپادانا (خرمشهر)خیابان مرغاب-کوچه ایازی پلاک 2
ایمیل : info@pakrokhco.com

نوع فرم
نام و نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
پیام
ارسال